Grønne facader i "De Gamles By"

29. august 2018
For første gang i Danmark har man skabt en grøn facade, der køler københavnsk plejecenter ned samtidig med, at den fungerer som lokal afledning af regnvand.

Nyt samarbejde skal beskytte byer mod stigende havvand

29. august 2018
Et nyt partnerskab mellem Miljø- og Fødevareministeriet og Realdania vil i de kommende år støtte en række kommuner, som vil udvikle byområder og sikre dem bedre mod stigende havvand.

Planlovsændring skal forebygge skader forårsaget af oversvømmelse og erosion

27. august 2018
Planlovens nye regler for forebyggende planlægning for oversvømmelse og erosion giver f.eks. kommuner mulighed for at kræve, at en bygherre skal sikre, at der etableres afværgeforanstaltninger i de områder, som i kommuneplanen er udpeget som potentielle oversvømmelses- eller erosionstruede.

Anholt i gang med kystsikringsprojekt

16. august 2018
På Anholt bygger man lige nu tre bølgebrydere ud til kysten. De tre bølgebrydere af granitmaterialerne skal sikre en af Anholts hoved færdselsårer, og de forventes færdigbygget i løbet af foråret 2019.
Viser 1 - 4 ud af 4