Del RSS RSS Print

Viser 1 - 4 ud af 4
Grønne facader i "De Gamles By"
Grønne facader i "De Gamles By" 29.august 2018
For første gang i Danmark har man skabt en grøn facade, der køler københavnsk plejecenter ned samtidig med, at den fungerer som lokal afledning af regnvand.
Læs mere
Nyt samarbejde skal beskytte byer mod stigende havvandColourbox
Nyt samarbejde skal beskytte byer mod stigende havvand 29.august 2018
Et nyt partnerskab mellem Miljø- og Fødevareministeriet og Realdania vil i de kommende år støtte en række kommuner, som vil udvikle byområder og sikre dem bedre mod stigende havvand.
Læs mere
Planlovsændring skal forebygge skader forårsaget af oversvømmelse og erosion
Planlovsændring skal forebygge skader forårsaget af oversvømmelse og erosion 27.august 2018
Planlovens nye regler for forebyggende planlægning for oversvømmelse og erosion giver f.eks. kommuner mulighed for at kræve, at en bygherre skal sikre, at der etableres afværgeforanstaltninger i de områder, som i kommuneplanen er udpeget som potentielle oversvømmelses- eller erosionstruede.
Læs mere
Anholt i gang med kystsikringsprojekt
Anholt i gang med kystsikringsprojekt 16.august 2018
På Anholt bygger man lige nu tre bølgebrydere ud til kysten. De tre bølgebrydere af granitmaterialerne skal sikre en af Anholts hoved færdselsårer, og de forventes færdigbygget i løbet af foråret 2019.
Læs mere

Viser 1 - 4 ud af 4