Del artikel Print
Overskydende vand fra motorvej skal hjælpe vadefugle

Overskydende vand fra motorvej skal hjælpe vadefugle

Nyt projekt skal holde Øresundsmotorvejen på Amager tør og samtidig gavne vadefuglene på Kalvebod Fælled.

Naturstyrelsen og Sund og Bælt er gået sammen om et projekt, der skal lede det rene drænvand fra Øresundsmotorvejen ned til de store strandenge på Kalvebod Fælled. Her vil vandet blive ledt til området Koklapperne, så strandengene kan blive et endnu bedre levested for vadefugle.

 

Vandfuglene er afhængige af våde områder og i de fleste år har det været et problem, at strandengene tørrer for hurtigt ud. Øresundsmotorvejen er anlagt så lavt, at det er nødvendigt at pumpe drænvand væk under anlægget. Fremover vil vadefuglene således få gavn af overskydende drænvand, fremfor at det idag bliver pumpet direkte ud i Københavns Havn. 

 

Kilde: Naturstyrelsen