Del artikel Print
Ny Concito-rapport sætter fokus på kommunernes klimatilpasning

Ny Concito-rapport sætter fokus på kommunernes klimatilpasning

Concito konkluderer i en ny rapport, at de danske kommuner og staten stadig har et arbejde foran sig for at klimasikre Danmark mod klimascenarier frem mod 2100.

I 2012 indgik regeringen og kommunernes landsforening en aftale om, at kommunerne i udgangen af 2013 skulle have udarbejdet klimatilpasningsplaner. Alle kommunerne er nu kommet i hus med udfærdigelsen af disse planer, hvilket danner grundlag for Concitos undersøgelse. Med udgangspunkt i screening og dialog med 67 kommuner har Concito undersøgt, om kommunernes indsats er tilstrækkelig robust over for klimascenarier frem mod 2100.

 

Rapporten giver en status på den kommunale indsats, samt et billede af hvilke udfordringer, der kommunalt og nationalt bør satses på i forbindelse med klimatilpasning. 

 

Kilde: Concito.dk