Del artikel Print
Ny Stormflodsplan skal sikre Københavns Kommune

Ny Stormflodsplan skal sikre Københavns Kommune

København skal sikres gennem ydre løsninger som diger og ydre kyster, og der bør sættes et særligt fokus på at sikre byen fra syd og øst. Sådan lyder anbefalingerne i Københavns Kommunes nye Stormflodsplan.

Københavns Kommune er en af de kommuner, som ligger ud mod vandet, nærmere bestemt ud mod Øresund, hvilket gør byen udsat for havvandsstigning og stormflod. Det er desuden en by med dyre infrastrukturanlæg som metroen og mange mennesker, som vil blive påvirket ved indtrængning af havvand.

 

I 2016 blev der lavet en ny vurdering af risikoen for oversvømmelse i København, og den viser en større risiko for oversvømmelse i kommunens område end hidtidige analyser har vist.

 

Stormflodsplanen anbefaler:

1. at København sikres med en ydre sikring

2. at København sikres til et niveau, der svarer til en 1000 års stormflod i år 2100

3. at sikring af København mod stormfloder fra syd igangsættes nu

4. at der igangsættes en konkretisering af planen

5. at Københavns kommune bør arbejde for en finansieringsmodel, hvor der lægges vægt på almene og afledte fordele af sikringen.

 

De anbefalede tiltag i stormflodsplanen vil samlet set koste op mod 3,5 mia. kr. i anlægsomkostninger plus 2 % i årlig drift. Dette bør ses i sammenhæng med de tab byen vil risikere at få, hvis der ikke stormflodssikres.  

 

Kilde: KK.dk 

Foto: Colourbox