Del artikel Print
Få klimatilpasning ind i undervisningen

Få klimatilpasning ind i undervisningen

25 nye undervisningsforløb på Skoven-i-skolen.dk inddrager aktuel klimatilpasning i undervisningen.

Klimatilpasning til øgede regnmængder er en spændende og autentisk problemstilling, som kan flytte undervisningen ud af klasselokalet. En række helt nye undervisningstilbud til grundskoler og gymnasier frigives den 1. august 2017 på Skoven-i-skolen.dk, hvor elever ikke blot læse om klimatilpasning, men ud og arbejde på rigtige klimatilpasningsanlæg. Her skal de måle, tage vandprøver, lave analyser af plante- og dyrelivet mm for at belyse aspekter af klimatilpasning.

Læs mere om opgaverne på temasiden om klimatilpasning på Skoven-i-skolen.dk.

 

Formidlingsplancher

Som led i formidlingen til elever er der udviklet eksempler og skabeloner til skilte, som kan opsættes ved fem forskellige typer af klimatilpasningsanlæg:

  1. Våde bassiner/rensedamme
  2. Tørre bassiner
  3. Nedsivningsbassiner
  4. Permeable belægninger
  5. Sluser

 

Billede 2

 

Skiltene formidler anlæggets funktion for alle passerende borgere, og indeholder informationer som eleverne skal bruge for at løse deres faglige opgaver.

 

Alternativt til skiltene ved anlægget kan specifikke informationer om anlægget også lægges online så eleverne kan tilgå dem her.

 

Kom med på kortet 

 

Alle kommuner har klimatilpasning og dermed mulighed for at udpege en række anlæg, som er oplagte for skolebesøg. Især anlæg med en rekreativ merværdi er oplagte, da disse er flotte, lettilgængelige og har flere besøgende.

 

Skolerne kan via kortfunktionen på Skove-i-skolen.dk finde et lokalt klimatilpasningsanlæg. Jo flere anlæg i Danmark der udpeges, des flere elever vil have muligheden for at arbejde med klimatilpasning.

 

Kontakt projektleder Anita S. Bek på ab@nvhus.dk eller tlf. 5195 7740, hvis din kommune er interesseret i at komme på kortet med jeres klimatilpasningsløsninger og bidrage til, at skolerne får mulighed for at arbejde med virkelighedens klimatilpasning.

 

 Billede 3

 

Hvem står bag

 

Forløbene er udarbejdet af udviklings- og besøgscentret Naturvidenskabernes Hus som en del af projektet Generation Klima i samarbejde med en række partnere, heriblandt Friluftsrådet, Astra og Danva, samt VandPlus-kommunerne Viborg, Gladsaxe og Solrød. Projektet er støttet af Realdania og Naturstyrelsen.