Del artikel Print
Skrift 31 kan hjælpe kommunerne med klimatilpasningIllustration: Frits Ahlefeldt

Skrift 31 kan hjælpe kommunerne med klimatilpasning

I Spildevandskomiteens nye rapport anbefales kommunerne at tage samfundsøkonomiske analyser i brug som grundlag for beslutninger om klimatilpasningsløsninger.

Klimatilpasningsplanerne er lavet i alle de danske kommuner, men ikke alle er kommet ordentligt i gang med at etablere løsningerne i deres områder. Ved ekstreme skybrud er det ikke nok for kommunerne kun at satse på løsninger under jorden, men det er nødvendigt også at tage løsninger over jorden med. Til at navigere imellem de mange klimatilpasningsløsninger på terræn, giver IDA’s Spildevandskomite her en hjælpende hånd til kommunerne, så de kan komme et skridt nærmere målet.

 

Rapporten gennemgår metodisk, hvordan kommunerne kan finde frem til et passende serviceniveau for løsninger under og over jorden gennem samfundsøkonomiske analyser. Skrift 31 er en opfølgning på Skrift 27, som i 2005 kom med en række principper for analyse og dimensionering af afløbssystemer.  

 

Tegning: Fritz Ahlefeldt