November

Klimatilpasning Kokkedal vinder Klimapris 2017

30. november 2017
Projektet Klimatilpasning Kokkedal består af 40 anlæg, som dækker et område på 69 hektar. Løsningerne forbinder håndtering af vand med rekreative funktioner, som kan bruges til leg, undervisning og ophold.

Droner skal overvåge de danske vandløb

29. november 2017
Innovationsfonden investerer i vandløbsovervågning med droner. Dronerne skal udstyret med kamera, sonar og radar indsamle data om de danske vandløb med en større præcision end det hidtidigt har været muligt.

Nyt projekt har fokus på kystbeskyttelse

29. november 2017
Innovationsfonden investerer i et nyt projekt, der skal samle og skabe ny viden om kystsikring.

Kyst- og klimarejsehold tager på Danmarksturné

3. november 2017
Alle landets kommuner kan nu møde Miljø- og Fødevareministeriets nye rejsehold. Rejseholdet skal vejlede kommunerne om beskyttelse mod oversvømmelse og kysterosion. Det første af en række regionale møder bliver afholdt onsdag i Greve.

Skrift 31 kan hjælpe kommunerne med klimatilpasning

2. november 2017
I Spildevandskomiteens nye rapport anbefales kommunerne at tage samfundsøkonomiske analyser i brug som grundlag for beslutninger om klimatilpasningsløsninger.
Viser 1 - 5 ud af 5