Del artikel Print
Ny bog om klimaforandringer

Ny bog om klimaforandringer

Teknologirådet har netop afsluttet BASE-projektet, der er et samarbejde mellem en række danske kommuner og europæiske byer om klimaforandringernes udfordringer.

 

For at bidrage til erfaringsudveksling på tværs i Europa har BASE udgivet ’Inspiration and Adaptation Book ’. Bogen præsenterer 23 europæiske eksempler på tilpasning til klimaforandringerne inden for områderne:

  • Landbrug & Skovbrug / Biodiversitet & Økosystemer (7 eks.)
  • Vandressourcer & Sundhed (5 eks.)
  • Kystzoner / Menneskelige bosættelser & Infrastruktur (11 eks.)

 

Teknologirådet har bidraget til disse eksempler ved at udvikle dialogprocesser, der inddrager berørte aktører, beslutningstagere og forskellige videnspersoner bl.a. i forhold til kystbeskyttelse i Kalundborg og København. 

 

Bogen kan downloaded her.