Del artikel Print
Nye data til Havvand på Land

Nye data til Havvand på Land

Nye data fra Danmarks hydrologiske højdemodel har forbedret værktøjet "Havvand på land", og gør det nemmere at give planlæggere og andre interesserede viden om, hvilke områder i Danmark der kan blive påvirket af en stigning i havniveauet.

Med værktøjet Havvand på land får du et indtryk af, om et givet område kan blive berørt af oversvømmelser. Hvis Havvand på land viser, at et område bliver berørt, kan det være relevant at gå videre med nærmere analyser og eventuelle tiltag, der kan forhindre skader som følge af oversvømmelser.

 

Med nye data fra Danmarks hydrologiske højmodel er værktøjet "Havvand på land" blevet forbedret og kan mere detaljeret end tidligere visualisere, hvilke områder i Danmark der vil blive påvirket i forbindelse med øget vandstand. 

 

Værktøjet kan anvendes af kommunerne til at udpege områder, hvor nærmere oversvømmelsanalyser skal foretages. Borgere kan se om et område potentielt vil være i fare for oversvømmelse.

 

De nye forbedrede grunddata i de hydrologiske højmodeller er basereret på en meget mere detaljeret Danmarks Højmodel fra 2015 samt nye oplsyninger om hvori modellen der skal tilpasses for, at vandet kan flyde frit.

 

Åben Havvand på Land værktøjet her

 

Øvrige data til brug for klimatilpasning findes på MiljøGIS

 

Havvand På Land

(Billedtekst: Værktøjet viser, hvordan en given vandstand udbreder sig i terrænet. Der gives også information om ved hvilken vandstand et punkt vil blive oversvømmet, samt hvor meget vand der vil stå ved den givne vandstand.)