Del artikel Print
Kom og se en klimatilpasset vej!

Kom og se en klimatilpasset vej!

Den regionale Task Force for klimatilpasning har oplevet, at der er en stor efterspørgsel på at høre om og ikke mindst se konkrete vejprojekter, og derfor har man i KLIKOVAND-regi arrangeret ”Vis vejen frem” i samarbejde med Forsikring & Pension, Teknologisk Institut og ikke mindst projektejerne – kommuner, forsyninger og borgere.

Kommuner og forsyninger er godt i gang med at gennemføre klimatilpasning, og ofte spiller vejene en central rolle. Brug kataloget til at planlægge din tur rundt i regionen på dagen, og gem det, så du senere kan vende tilbage og få inspiration til arbejdet med klimatilpasning på veje. Vejbede, kreative grøfter og bassiner, ”omvendte bump”, Irish crossings og permeable belægninger er nogle af de løsninger, der bliver præsenteret rundt om i hovedstadsregionen. Kataloget er udarbejdet til arrangementet ”Vis vejen frem” den 24. august 2017, men alle vejene er åbne og kan ses året rundt.