Maj

Nyt naturprojekt sikre Horsens by mod oversvømmelser

30. maj 2017
Projekt ’genopretning af Tolstrup Å og enge’ vil både mindske udledning af fosfor og kvælstof i søer og fjord samt reducere risikoen for fremtidige oversvømmelser i Horsens by.

Klimatilpasning i det åbne land

30. maj 2017
Skal I lave et klimatilpasningsprojekt i det åbne land? Så er der nu tilføjet en masse ny information om, hvordan det kan gøres, når man også skal tage højde for beskyttet naturområder og truede arter.

Kom og se en klimatilpasset vej!

29. maj 2017
Den regionale Task Force for klimatilpasning har oplevet, at der er en stor efterspørgsel på at høre om og ikke mindst se konkrete vejprojekter, og derfor har man i KLIKOVAND-regi arrangeret ”Vis vejen frem” i samarbejde med Forsikring & Pension, Teknologisk Institut og ikke mindst projektejerne – kommuner, forsyninger og borgere.

Nye data til Havvand på Land

3. maj 2017
Nye data fra Danmarks hydrologiske højdemodel har forbedret værktøjet "Havvand på land", og gør det nemmere at give planlæggere og andre interesserede viden om, hvilke områder i Danmark der kan blive påvirket af en stigning i havniveauet.
Viser 1 - 4 ud af 4