Del artikel Print
Kystdirektoratet udgiver rapport om de danske vandstandsmålere

Kystdirektoratet udgiver rapport om de danske vandstandsmålere

Vandstandsdata er afgørende, når der skal laves stormflodsvarsling, udarbejdes højvandsstatistikker og ved overvågning og modellering af havstigninger. Denne rapport giver et overblik over antallet og fordelingen af vandstandsmålere i de danske farvande.

Vandstandsdata indgår i løsningen af en række vigtige samfundsmæssige opgaver og giver mulighed for at følge og belyse, hvordan klimaændringerne med hyppigere og mere intensive ekstremhændelser påvirker Danmark. Derudover er vandstandsmålingerne afgørende for sejladssikkerhed, fastlæggelse af højdereferencesystemer og forvaltning af vandmiljø.

 

Rapporten er udarbejdet i samarbejde med DMI, Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering, Miljøstyrelsen og DTU Space. Samarbejdet fortsætter med henblik på at forbedre den landsdækkende infrastruktur ved at udvikle en standard for vandstandsmålere og -data.