Del artikel Print
Hvordan finder vi det rigtige projekt?

Hvordan finder vi det rigtige projekt?

Med beregningsværktøjet PLASK kan I sammenligne og vurdere tre forskellige løsninger på den samme oversvømmelsesrisiko. Værktøjet skal styrke samarbejdet mellem kommuner og vandselskaber og internt i den enkelte kommune. Endvidere skal det gøre det nemmere at finde og udvikle fælles klimatilpasningsprojekter.

Beregningsværktøjet PLASK offentliggøres i dag i en kraftigt revideret udgave. I den nye udgave kan kommuner og vandselskaber i fællesskab udvikle og sammenligne tre forskellige alternative projekter i forhold til:

 


1) Den ”snævre” samfundsøkonomi: Kan det betale sig at investere i klimatilpasning set i forhold til den reduktion i skadesudgifter, som vi kan forvente?
2) Budgetøkonomi: Hvem skal betale for, at projektet kan realiseres, og hvad er fordelingen mellem eksempelvis forsyningsselskab, kommune og private bygherre.
3) Merværdier: Hvilke afledte merværdier i form af eksempelvis sundhed, biodiversitet, byliv og CO2-reduktion vil projektet føre med sig?


Resultaterne fra PLASK vil blive præsenteret på et resultatark, som kan indgå i beslutningsprocesser på administrativt og politisk niveau.

 

Beta-udgave
Den nuværende version af PLASK er en beta-udgave. Kommentarer og forslag til forbedringer modtages derfor frem til 1. oktober 2017 på klimatilpasning@mst.dk. I starten af 2018 offentliggøres den færdige udgave.