Del artikel Print
Diger skal beskytte København mod oversvømmelse

Diger skal beskytte København mod oversvømmelse

Klimaændringer og storme truer med at sætte København og omegn under vand. En ny plan skal sikre København mod truslen fra stormfloder og havvandstigning.

Klimaændringer og storme truer med at sætte København og omegn under vand. En ny plan skal sikre København mod truslen fra stormfloder og havvandstigning. Sikringen af København skal indrettes, således at byen kan modstå den havvandsstigning, der frem mod år 2100 forventes at blive på mellem cirka 70 og 100 centimeter.

 

Ifølge stormflodsplanen, som er fremlagt af Teknik-og miljøforvaltningen i København, bør man bygge og forstærke diger syd og nord for byen.

Hensigten er, at København skal sikres til at modstå en 1.000 årsstorm i år 2100. Nye vurderinger viser en ny og forstærket risiko for stormfloder og oversvømmelser i København. Det kan først og fremmest koste menneskeliv. Det kan også medføre ødelæggelse af huse, veje og jernbaner. Hvis byen ikke sikres, vurderer Københavns Kommune, at det kan koste tab på 8-12 milliarder kroner over de næste 100 år.

 

Anbefalingen fra Teknik-og miljøforvaltningen går på en ydre sikring, der skal beskytte byen langs kysten.  Helt konkret skal der bygges dæmninger og porte ved Kalveboderne i det sydlige indløb til havn, på østsiden af byen og senere i det bordlige indløb på tværs af havnen ved Trekroner.

 

Forvaltningen vurderer, at denne løsning er bedre end en indre stormflodssikring. Den ydre sikring er mere fleksibel, har lavere anlægsomkostninger, kortere anlægstid og giver færre indgreb i byen og på havnen, hvor en indre sikring vil medføre højere kajanlæg, og det vil forringe byrum ved havnen og adgangen til vandet. Derudover vil det vanskeliggøre at lede regnvand væk fra jordoverfladen.

 

Store skader kan opstå som følge af først stormvejr fra vest og nord, der presser vand fra Nordsøen ind i Kattegat og videre til Østersøen. Derefter storm fra øst, som presser vandet tilbage mod Køge Bugt og det sydlige Amager. Hvis vinden samtidig kommer fra øst, forstærkes effekten, og det vil medføre meget høje vandstande i Køge Bugt og det sydlige Øresund.

 

Teknik-og Miljøforvaltningen anbefaler, at sikringen mod syd igangsættes nu. Sikringen mod nord er dyrere end mod syd og er tidligst nødvendig om 30-40 år, lyder beregningerne.

 

Beskyttelsen mod syd være kan være klar inden 2030. Den samlede sikring af København anslås at koste 3,5 milliarder kroner i anlægsomkostninger og 70 millioner kroner i årlige driftsudgifter.

 

»Der er god samfundsøkonomi i en sikring mod stormfloder fra syd«, skriver forvaltningen. Kystsikringen er en del af kampen mod klimaforandringer.

Københavns Klimatilpasningsplan fra 2011 fastslog, at de største udfordringer kommer fra den stigende havvandsstand. En sikring mod nord afhænger i høj grad af, hvor meget vandstanden faktisk stiger de kommende årtier.