Del artikel Print
Fordele og ulemper ved indsnævring af Thyborøn Kanal skal kortlægges

Fordele og ulemper ved indsnævring af Thyborøn Kanal skal kortlægges

I en fremtid med klimaforandringer vil der være mere vand i Limfjorden og dette truer forskellige sektorer i de omkringliggende kommuner, da hyppige oversvømmelser kan have alvorlige samfundsøkonomiske konsekvenser. Derfor skal det nu undersøges, hvilke effekter en eventuel indsnævring af Thyborøn Kanal kan medføre.

I løbet af de næste 50 år forventes vandstanden ved stormflod i den vestlige del af Limfjorden stige op til 60 cm, hvilket vil blive en stor udfordring for både borgerne og erhvervslivet i området.  

 

Thisted, Morsø, Vesthimmerland, Skive, Holstebro, Struer og Lemvig kommuner og forsyninger er gået sammen om at finde en fælles løsning. Der arbejdes med en model, hvor nogle af høfderne i Thyborøn Kanal forlænges. Dette er et omfattende projekt, og der vil være både positive og negative effekter for både vandmiljø, biodiversitet, erhvervshavne, forsyningsselskabernes kystnære infrastruktur, vej- og havneanlæg, erhverv og turisme. Derfor er det vigtigt at få kortlagt fordele og ulemper ved denne model, før der træffes en beslutning om, hvad der er den bedste løsning.

 

Projektet ledes af Lemvig kommune og forsyning på vegne af de andre kommuner og forsyninger og er en del af det store klimatilpasningsprojekt ’Coast til Coast Climate Challenge’, som er støttet af EU LIFE-programmet og løber over de næste 6 år.

 

Kilde: www.c2ccc.eu