Del artikel Print
Storebæltsbroen sikres mod klimaforandringer

Storebæltsbroen sikres mod klimaforandringer

Med aluminium og diger skal elektronik og tunnelmundinger til Storebæltsbroen beskyttes.

I kælderen under kontorbygningen ved betalingsanlægget er placeret broens elektronik, som ikke tåler oversvømmelse. Med stigende havvandsniveau er det nødvendigt at klimasikre bygningen og dens kælder.

Projektet vil koste ca. 2 millioner kroner, og når det står færdigt i løbet af foråret 2017, vil teknikken være sikret mod en havvandsstigning på 2.4 meter over daglig vande. Ved den seneste stormflod i januar 2017 nåede havniveauet op omkring 1,5 meter i Storebælt. Anlægget kan i dag klare op til 2 meter.

DMI forudser at i år 2100 vil havvandet stige mellem 0,4 og 0,6 meter. Det vil sige at en tilsvarende stormflod i 2100 vil have ligget mellem 1,9 og 2,1 meter. Alt andet lige så vil Storebæltsbroen i år 2100, være sikret mod en 100-års stormflodshændelse med de nye tiltag. Arbejdet forventes at være færdigt i foråret 2017.

Udover sikring af teknikken, så skal tunnelmundingerne også sikres. Digerne på Sprogø vil blive forstærket og forhøjet over de næste 10 år, så storme og havvandstigninger ikke kommer til at påvirke trafikken hen over Storebælt.

 

Kilde: Sjællandske