Del artikel Print
Skybrudssikring i De Gamles By

Skybrudssikring i De Gamles By

Klimatilpasning af et ældre haveanlæg giver en række nye haver med integreret regnvandshåndtering på Nørrebro.

Københavns Kommune ønsker at skybrudssikre, og haverne ved plejecentrene Klarahus og Kastanjehusene i De Gamles By på Nørrebro skal fungere som et opsamlings-og nedsivningsområde for regnvand fra bygningernes tage.

 

For at haverne bedre kan modtage regnvand fra tage og terræn bliver der foretaget en terrænregulering med regnbede, hvis kanter bliver tilplantet med planter, der både tåler perioder med tørke og perioder med store mængder nedbør.

 

Det nye havekoncept går ud på at bevare det bedste og tilføje det nødvendige, og derfor bevares hække, træer og belægninger, som passer ind i det nye koncept, så der er beplantning, når haven står færdig til sommer.

 

Skybrudsprojektet kan give De Gamles By et grønt løft, og formålet er bl. a., at havernes indretning kan anvendes til genoptræning og aktivering af ældre og på den måde øge livskvaliteten, særligt for plejecentrenes beboere, men også for områdets øvrige brugergrupper, da stierne vil være åbne for offentligheden.

 

Haverne vil være årstidsvarierede med blomstrende træer, forskellige løgvækster og sommerblomstrende stauder som buske, blomster og krydderurter.

 

Byggeriet skal efter planen stå færdigt i juni 2017.

 

Kilde: Byggeri