Del artikel Print
Information om MUDP projekter

Information om MUDP projekter

Danske virksomheder er fulde af idéer til innovative grønne løsninger på de miljøudfordringer, som verden står overfor. Flere af de idéer bliver ført ud i livet ved hjælp af tilskud fra det Miljøteknologiske Udviklings- og Demonstrationsprogram (MUDP). Nu har du selv chancen for at søge om støtte til dit projekt om grøn teknologi.

Der er samlet afsat ca. 100 mio. kr. til fordeling i 2017, og der kan søges tilskud inden for følgende puljer:


• Demonstration af miljøteknologiske løsninger i fuldskala

 
Ansøgningsfrist til fase 1 er 20. april 2017 kl. 12.00


Ansøgningsfrist til fase 2 er 2. oktober 2017 kl. 12.00


• Udvikling-, test og demonstration af nye miljøteknologiske løsninger


Ansøgningsfrist: 17. maj 2017, kl. 12.00


• Grøn innovationspulje


Ansøgningsfrist er 17. maj 2017, kl. 12.00

 

MUDP-Bestyrelsen lægger i 2017 særlig vægt på projektansøgninger om cirkulær økonomi, luft samt vand og klimatilpasning.  Der gøres opmærksom på, at grøn innovationspulje er målrettet innovation i små- og mellemstore virksomheder.

 


Der afholdes informationsmøder for alle interesserede om ansøgningsrunden:


• D. 8. marts 2017 kl. 13.15 -16 hos Aarhus Vand, Gunnar Clausens Vej 34, 8260 Viby J


• D. 9. marts 2017 kl. 13.15 – 16.00 i Miljøstyrelsen, Strandgade 29, 1401 København K


Møderne er et tilbud om at høre nærmere om kravene til en god ansøgning. Se udkast til program her (link). Sammen med ansøgningsmaterialet findes en vejledning i udfyldelse af skemaet. Man kan også finde svar på typiske spørgsmål omkring MUPD her.