Februar

Skybrudssikring i De Gamles By

28. februar 2017
Klimatilpasning af et ældre haveanlæg giver en række nye haver med integreret regnvandshåndtering på Nørrebro.

Ansøgningsfrist til Markedsmodningsfonden

28. februar 2017
Fristen for forårets ansøgningsrunde i Markedsmodningsfonden er den 18. april. Fonden støtter danske virksomheders arbejde med udvikling og markedsmodning af grønne løsninger.

Regn og byer

23. februar 2017
Fire ambitiøse projekter er udvalgt til at deltage i kampagnen Regn & Byer. De fire projekter skal udvikle det langsigtede samarbejde for at bane vejen til mere, bedre og billigere klimatilpasning.

Ny rapport om klimaændringer

21. februar 2017
Det Europæiske Miljøagentur udgiver ny rapport om klimaændringer.

Information om MUDP projekter

17. februar 2017
Danske virksomheder er fulde af idéer til innovative grønne løsninger på de miljøudfordringer, som verden står overfor. Flere af de idéer bliver ført ud i livet ved hjælp af tilskud fra det Miljøteknologiske Udviklings- og Demonstrationsprogram (MUDP). Nu har du selv chancen for at søge om støtte til dit projekt om grøn teknologi.

Klimasikring af Elling

14. februar 2017
I Frederikshavns Kommune er der nu indviet et nyt dige, som skal beskytte Elling mod oversvømmelser.

Storebæltsbroen sikres mod klimaforandringer

2. februar 2017
Med aluminium og diger skal elektronik og tunnelmundinger til Storebæltsbroen beskyttes.
Viser 1 - 7 ud af 7