Del artikel Print
Københavns Kommune godkender ni nye klimatilpasningsprojekter

Københavns Kommune godkender ni nye klimatilpasningsprojekter

De ni klimatilpasningsprojekter er en del af projektpakke 2019 og skal være påbegyndt ved starten af 2019. Der er hertil afsat 138,8 mio. kr.

Projektpakke 2019 er en ud af flere pakker, som er blevet igangsat efter borgerrepræsentationen i efteråret 2015 vedtog, at København skal klimatilpasses og skybrudssikres med 300 skybrudsprojekter, fordelt ud over årlige projektpakker. Der er siden 2012 blevet igangsat 42 skybrudsprojekter, og med de nye ni projekter vil antallet nå 51.

 

Projekterne er valgt med hensyntagen til HOFORs arbejde med skybrudsledninger og til allerede igangsatte projekter i tidligere projektpakker.

 

De ni projekter er fordelt over Amager, Nørrebro, Bispebjerg, Østerbro, Vanløse og Indre By, hvor de skal sikre mod oversvømmelser. Skybrudsprojekterne er beliggende ved

 

  • Sundholm Nord (Amager)
  • Skolen ved Sundet (Amager)
  • Grækenlandskvarteret (Amager)
  • Tomsgårdsvej (Bispebjerg)
  • Slotsholmen (Indre By)
  • Sallingvej (Vanløse)
  • Blegdamsvej Nord (Østerbro/Nørrebro)
  • Blegdamsvej Syd (Østerbro/Nørrebro)
  • Stengade (Nørrebro)

 

De ni projekter kan ud over at sikre Københavns kvarterer mod oversvømmelse øge naturen i byen og skabe opholdssteder samt steder for rekreation og leg. 

 

Kilde: Københavns Kommune