Del artikel Print
Det europæiske miljøagentur udgiver ny rapport om grøn infrastruktur

Det europæiske miljøagentur udgiver ny rapport om grøn infrastruktur

Genetablering af vådområder og flodsletter har både miljømæssige og socioøkonomiske fordele sammenholdet med etableringen af for eksempel traditionelle betonanlæg.

20 % af de europæiske byer er truet af oversvømmelser fra vandløb, hvilket blandt andet skyldes udretning af vandløb og opførelse af floddiger. Disse ændringer af vandløbets naturlige flow øger hastigheden, hvormed vandet strømmer og kan skabe store udfordringer ved vandløbenes udmunding.


Grøn infrastruktur kan både beskytte mod oversvømmelser, rense vandet, øge kulstoftilbageholdelse i organisk materiale, forbedre vilkår for flora og fauna og ikke mindst give borgere bedre adgang til rekreative områder. Grøn infrastruktur kræver mindre vedligeholdelse og er mere omkostningseffektivt at anlægge end traditionelle anlæg.

 

Rapporten baserer sig på tre eksempler fra fire Europæiske floder: Elben (Tyskland), Rhône(Frankrig), Scheldt (Belgien) og Vistula (Polen).

 

Foto: Colourbox.