Del artikel Print
Forsikringsvejr – var der skybrud på din adresse?

Forsikringsvejr – var der skybrud på din adresse?

Med data fra DMI opgøres det, når skybrud, storm og lynnedslag rammer Danmark, hvilket giver folk mulighed for at holde sig ajourført.

Dette værktøj giver skadesbehandleren og den skadeslidte samme grundlag for at vurdere, hvad der er sket, og det skulle gerne blive lettere at blive enige om, de skadessager, som bliver meldt ind.  

 

DMI råder over ca. 60 vejrstationer, som måler vindforhold og 250 stationer måler nedbør, hvilket automatisk bliver tjekket for eventuelle målefejl. Derudover gennemgås data en gang om ugen manuelt for at sikre højeste kvalitet. Dog vil der være usikkerhed i data, da der ikke findes målestationer på hver eneste kvadratmeter i Danmark. Det kan derfor være nødvendigt at indsamle mere viden fra det lokale beredskab, skadesservicefirmaer eller lokalpressen.

 

Kilde: forsikringogpension.dk