Del artikel Print
Ny introvideo til PLASK

Ny introvideo til PLASK

Der er blevet lavet en introduktionsvideo til beregningsværktøjet PLASK, som stilles gratis til rådighed for at hjælpe kommuner og spildevandsselskaber med at kvalificerer deres beslutningsgrundlag.

Det samfundsøkonomiske beregningsværktøj PLASK har til formål at hjælpe kommuner, spildevandsselskaber og andre med at imødekomme fremtidens klimaudfordringer ved konkret at beregne, hvor store investeringer der skal til for at sikre sig mod en given nedbørsmængde. Derudover udregner PLASK, hvad den samfundsøkonomiske gevinst vil være af et konkrete klimatilpasningstiltag.

  

PLASK medregner dertil sidegevinster som mindre forbrug af drikkevand, lagring af CO2 og værdi af natur, hvilket giver brugeren mulighed for at se værdien af forskellige projekter, og håndterer meget information på én gang. Det kan for eksempel være, at der klimasikres samtidig med, at der skabes et rekreativt område.

 

Nu kan man nemt komme i gang med at bruge PLASK ved hjælp af den nye introduktionsvideo, som guider brugeren til, hvordan man bruger værktøjet.