Del artikel Print
Mere klima med sidegevinst

Mere klima med sidegevinst

I Solrød har man fået et anlæg, der opmagasinerer regnvand i et nyt byrum med plads til fællesskab, bevægelse og læring.

Borgerne i Solrød Kommune har fået et nyt samlingspunkt, samtidig med at de får styr på deres regnvand, når der er skybrud.

 

Det drejer sig om klimatilpasningsprojektet Kilen, som nu er færdigudviklet blandt andet i et samarbejde med VANDPLUS-partnerskabet, som SVANA er en del af.

Anlægget er bygget til at tilbageholde regnvand, så der ikke kommer kloakoverløb, men det er også en basketballbane, boldeksperimentarium, crossfitbane, tribune, og så er der en ”regnhave”.

 

Kilen er endnu et bud på, hvordan man kan kombinere klimatilpasning med udvikling af nye tilbud til borgerne i byrummene. Dermed behøver klimatilpasning ikke kun handle om separatkloakering og regnvandsbassiner. Man kan også finde kreative løsninger, som kan skabe værdi for borgerne, også når det ikke regner.

 

VANDPLUS-partnerskabet

Kilen er ét af fire klimatilpasnings-projekter, der modtager støtte fra VANDPLUS, som består af Styrelsen for Vand- og Naturforvaltning, Realdania og Lokale og Anlægsfonden. Tilsammen er uddelt 11,8 millioner kroner til fire foregangsprojekter i hele Danmark. Projekterne skal vise, at det er muligt at gennemføre klimatilpasning og samtidig skabe nye værdier for borgerne og byerne.

Projekterne ligger i Viborg, Solrød, Frederiksberg og Gladsaxe.