Del artikel Print
Vandselskaber går sammen om at styre vandet

Vandselskaber går sammen om at styre vandet

Nyt projekt vil udvikle og teste intelligente softwareteknologier, der skal sikre den bedst mulige planlægning, når danske byer vil imødegå oversvømmelser ved kraftige regnskyl.

Udvikling af ny state-of-the-art-vandteknologi skal give vandselskaber og kommuner et nyt redskab til en samlet planlægning og styring af vandet – hvad enten det kommer fra skybrud eller stormflod.

 

Projektet hedder ”Water Smart Cities” og er et samarbejde mellem en række offentlige og private aktører samt landets fire største vandselskaber.

 

Projektet tager afsæt i, hvordan vandet vil bevæge sig igennem byen i tilfælde af eksempelvis skybrud. Vandmasserne er store og opstår med kort varsel. Skybrud og stormflod kræver derfor en ny form for beredskab, der via et samspil mellem realistiske prognoser, omhyggelig byplanlægning, styring af afløb og forskellige typer forsinkelsesbassiner leder vandet ud af byerne med mindst mulig skade til følge.

 

Målet er, at alle aktører – eksempelvis vandselskaber og kommuner – i fremtiden vil få den relevante information på rette tid og sted. På kort sigt for eksempel i form af bedre nedbørsprognoser, og på langt sigt ved at give mulighed for bedre planlægning og styring. Denne viden skal danne baggrund for, at der lettere kan opstilles klare mål og prioriteringer på området.

 

Projektet starter i april 2016 og løber over fire år. Det totale budget er på 28,3 millioner kroner.

 

Kilde: Innovationsfonden