Del artikel Print
Klimatilpasning i byudviklingen skaber merværdi

Klimatilpasning i byudviklingen skaber merværdi

En ny publikation fra Realdania By & Byg præsenterer løsningerne i fem danske byer, der både håndterer klimaudfordringerne effektivt måde og fremmer en lang række andre hensyn.

Havvandsstigninger, stormfloder og flere ekstreme regnskyl er nogle af konsekvenserne af de globale klimaforandringer, som byer og kommuner i Danmark er nødt til at omstille sig til. Det gælder også i byudviklingsprojekterne FredericiaC, Køge Kyst, Ringkøbing K og NærHeden, som Realdania By & Byg er engageret i sammen med de respektive partnerkommuner – og i omdannelsen af Sankt Annæ Plads i København.

I en ny publikation ”Klimatilpasning i byudvikling – Fem løsninger med merværdi for byen” beskriver Realdania By & Byg, hvordan den nødvendige klimatilpasning er indarbejdet fra starten af de fem byudviklingsprojekter. Det rummer en række økonomiske, praktiske og miljømæssige gevinster, samtidig med at det har gjort det muligt at udnytte klimatilpasningen til at skabe attraktive byrum med naturoplevelser, aktivitetsmuligheder og mødesteder, hvor regnvandet er tænkt ind som en integreret del af de rekreative værdier.

 

Klimatilpasningsløsningen ved FredericiaC's er allerede indviet. Den består af en 270 meter lang kanal og et landskabeligt dige omkring byens gamle havn. Tilsammen sikrer de to tiltag både den nye bydel FredericiaC og Fredericias historiske bymidte mod oversvømmelser fra Lillebælt. Til sommer vil løsningerne i Ringkøbing K og Sankt Annæ Plads også stå klar.

 

Læs publikationen her.

 

Håndtering af havvandstigninger og stormflodshændelser i byudviklingen

 

Håndtering af skybrud i byudviklingen