Juni

New York klimatilpasser med plantebede

24. juni 2016
New York City vil etablere 200-300 plantebede årligt med bytræer og anden beplantning for at håndtere afstrømning fra byens mange befæstede arealer.

EU støtter danske byers klimatilpasnings-projekter

23. juni 2016
EU’s Regionalfond støtter cirkulære løsningsmodeller til blandt andet alternative spildevandsløsninger, der kombinerer vandafstrømning med rekreative tiltag.

New York satser på grøn infrastruktur

22. juni 2016
Efter pres fra New Yorks borgere har byen vedtaget en plan for grøn infrastruktur, som vil reducere det årlige utilsigtede overløb af spildevand med 40%.

Jordfordeling er med til at klimasikre Danmark

20. juni 2016
I 2015 er 1700 hektar landbrugsjord blevet omlagt til naturområder, fordi landmænd bytter jord med staten og på den måde giver plads til nye vådområder.
Viser 1 - 4 ud af 4