Del artikel Print
sØnæs vinder Klimapris

sØnæs vinder Klimapris

sØnæs er før blevet omtalt som Danmarks smukkeste rensedam, og projektet har vundet flere priser, heriblandt en innovationspris. Nu har sØnæs også fået tildelt Klimaprisen.

Parken sØnæs er et multifunktionelt teknisk anlæg, som både fungerer som rensedam, klimatilpasning og rekreativt område for borgerne i Viborg, hvilket er begrundelsen for, at projektet har vundet årets Klimapris.

 

Klimaprisen bliver uddelt af DANVA og Realdania for at sætte fokus på det store potentiale, som ligger i at skabe klimatilpasning med merværdi. Derudover er Klimaprisen også med til at fremhæve de gode resultater, som opstår, når flere aktører går sammen om at finde fælles løsninger på fælles problemer. Anne Skovbro, filantropidirektør i Realdania, har en forhåbning om, at Klimaprisen vil inspirere andre aktører til også at skabe fælles løsninger med merværdi. Vinderen af Klimaprisen får 50.000 kr., og i år er første gang prisen er blevet uddelt.

 

sØnæs er en park, som i dag bliver brugt, når der skal grilles, løbes, ros i kajak, spilles volley og meget mere. Ydermere kan parken rumme 36.000 m2 vand, hvilket sikrer oplandet mod en 100-års nedbørshændelse. Behovet for at oprette en rensedam opstod, fordi Viborg by er blevet separatkloakeret, og derfor indeholder regnvandet nu mere fosfor og kvælstof. For ikke at lede alt dette direkte ud i Søndersø er det nødvendigt at rense vandet først.

 

Mange besøger sØnæs både i den fysiske verden og online. Før parken blev anlagt, var der cirka 75 besøgende om dagen, og med det nye anlæg er der nu op til 1500. Derudover har parken også en app, som gør det muligt for besøgende at uploade billeder, følge med i dyrelivet og høre om de arrangementer, som foregår i parken.

 

Klide realdania.dk