Del artikel Print
Rodforsknings-anlæg åbner i København

Rodforsknings-anlæg åbner i København

Der er stort behov for klimatilpasning indenfor plantesektoren, da fremtiden byder på mere tørke i mange lande.

"Crop Innovation Denmark" bestående af Aarhus Universitet, Københavns Universitet, Aalborg Universitet og planteforædlingsvirksomhederne DLF, Nordic Seed, Sejet Planteforædling og Vandel Potatoes vil forske i, hvordan fødevaresikkerheden sikres i fremtiden med deres nye projekt RadiMax.

 

Med klimaforandringer og ressourceknaphed i udsigt vil mange steder globalt i fremtiden opleve mindre nedbør og færre næringsstoffer til rådighed. Derfor er der stort potentiale i RadiMax, da projektet undersøger planterødder, hvilket er et overset område indenfor planteforædling. Parterne bag projektet håber på at udvikle nye sorter som eksempelvis er bedre til at finde vand under tørke og udnytte næringsstofferne i jorden mere optimalt.

 

Projektet vil undersøge forskellige planters rødder og forske i sammenhængen mellem rodvækst, tørketolerance og næringsstofudnyttelse. Dette gøres ved at filme hver plantes rod- og bladvækst under meget kontrollerede forhold for derefter at sammenkoble denne viden med genetiske markører, hvilket skal bruges i forædlingen af nye sorter.

 

RadiMaxs mål er at udvikle nye hvede-, byg-, kartoffel- og græssorter og opnå 30 pct. dybere rødder, 20 pct. højere udbytte under tørke og 10 pct. højere optag af kvælstof.

 

Uddannelses- og forskningsministeren og Landbrug & Fødevarer er begejstrede

 

”Crop Innovation Denmark" er et solidt samarbejde mellem universiteter og erhverv. Det er et eksemplarisk prekompetitivt samarbejde, som både vil øge viden om planterøddernes vækst og samtidig skabe vækst” siger Ulla Tørnæs, under indledningen af projektet. Viceformand for Landbrug og Fødevarer, Lars Hvidtfeldt, har også høje forventninger til projektet, og han mener, at det vil have stor indvirkning på landbrugserhvervet generelt.

 

Projektet omfatter både mange private og offentlige partnere, hvilket har været med til at skabe et center i verdensklasse, der kan være med til at øge dansk bidrag til en grøn revolution og mere relevant undervisning.

 

RadiMax modtager tidskud fra Innovationsfonden, Godtfred Birkedal Hartman Fonden, Københavns Universitet og PlanDanmark.

 

Kilde: Københavns Universitet