Del artikel Print
Regnvand ledes væk med klimasikrings-motorveje

Regnvand ledes væk med klimasikrings-motorveje

En stor tunnelboremaskinen har nu afsluttet sit arbejde i Østerbros undergrund. Dermed har HOFOR banet vej for, at regnvand fra Østerbro kan ledes ud i havet i stedet for at oversvømme byen.

Tunnelboremaskinen Estrid har boret cirka 580 meter i København fra Lautrupkaj ved Svanemølleværket til Johan Svendsens Vej ved Strandvejsskolen. Tunnelen fungerer som en vandvej, der leder regnvandet væk fra Ydre Østerbro og ud til havet.

 

Inden tunnellen er helt klar til at transportere regnvand fra boligområder ud i havet, mangler en række tilslutninger, og der skal blandt andet graves en mindre tunnel hen mod Carl Nielsens Allé. Men fra sommeren 2016 vil tunnelen allerede fungere og mindske risikoen for oversvømmelser, når der er kraftig regn over Ydre Østerbro.

 

Tunnelen på Østerbro er HOFORs første regnvandstunnel i København. Men der er  planer om en række lignende tunneler blandt andet på Vesterbro, i Valby og i det nordvestlige København.

 

De er klimasikringens motorveje, som hurtigt kan transportere stor mængder regnvand væk fra byen. Sideløbende starter HOFOR og Københavns Kommune på en række projekter, der skal forsinke vandet og lede det hen mod tunnelerne.

 

Hele den planlagte klimasikring af København er færdig om 20-30 år, men allerede nu har mindre tiltag som skybrudsriste i veje vist, at de kan afhjælpe nogle af problemerne.

 

Kilde bygtek.dk