Del artikel Print
Pixi-bog fra innovations-netværket Vand i Byer

Pixi-bog fra innovations-netværket Vand i Byer

Vand i Byer er kommet med en pixi-bog, som giver et overblik over 14 innovative klimatilpasningsprojekter.

Publikationen indeholder et overblik over de 14 innovationsprojekter, som er gennemført i den første periode af Vand i Byer.

 

Eksemplerne bygger alle på den såkaldte triple-helix innovationsmodel, hvor vidensinstitutioner, virksomheder, forsyninger og offentlige organisationer samarbejder om et givent projekt. Modellen skaber en stor videnbank og sikrer mange hensyn og perspektiver på løsningerne.

 

Projekterne omhandler alt fra LAR-anlæg, grønne tage, permeable belægninger til samarbejde og integreret forvaltning.