Del artikel Print
Huskøbere frygter vand

Huskøbere frygter vand

En undersøgelse fra Epinion viser, at syv ud af ti huskøbere frygter at få vandskade i deres kommende ejendomme. Undersøgelsen konkluderer også, at boligkøberne ønsker at vide, hvad risikoen er for oversvømmelse, før de investerer.

Oversvømmelse er et problem, som fylder meget hos både husejere og huskøbere.

 

Henover de sidste 16 år har forsikringsselskaber ifølge Forsikring & Pension udbetalt erstatning for cirka 30 milliarder kroner til at udbedre vandskader, og med klimaforandringerne bliver oversvømmelsesrisikoen kun større.

I dag er huskøberne så opmærksomme på de skadelige virkninger af de øgede mængder regn, at mange sætter sig godt ind i risikoen for oversvømmelse før et eventuelt huskøb.

 

En undersøgelse foretaget af Epinion for Forsikring & Pension viser, at fire ud af fem huskøbere lægger vægt på risikoen for at blive ramt af klima- og vandskader. Undersøgelsen viser også, at tre ud af fire husejere forventer, at kommunen har foretaget en risikovurdering i forhold til oversvømmelser, når kommunen udstykker byggegrunde.

 

Det kræver meget at tilpasse både bygninger, vej og huse til det nye klima, og rigtig mange områder er ikke rustet til de store vandmængder, vurderer Forsikring & Pension. Nogle kommuner og byer har startet processen med klimatilpasning, mens andre ikke er begyndt, hvilket i fremtiden kan have betydning for, hvor huskøbere vil slå sig ned.

 

Torben Weiss Garne, underdirektør i Forsikring & Pension, mener ikke, at myndighederne gør nok. Torben Weiss Garne siger blandt andet til forsikringogpension.dk: "Kommunerne er for eksempel alt for langt bagud med at forebygge i boligområder, så husejere fremover undgår skader ved de stigende mængder nedbør."

 

Der findes allerede stor viden og nye teknologier, som gør det muligt at undgå skader ved store oversvømmelser, hvilket skal overvejes, når der skal planlægges og bygges i fremtiden. 

 

Konklusioner fra Epinions undersøgelse: 

  • Syv ud af ti huskøbere frygter at få vandskade i deres kommende hus

 

  • Tre ud af fire husejere forventer, at kommunen har foretaget en risikovurdering i forhold til oversvømmelser, når kommunen udstykker grunde til bebyggelse.  

 

  • Fire ud af fem huskøbere lægger vægt på risikoen for at blive ramt af klima- og vandskader.

 

  • Fire ud af fem husejere mener, at det er rimeligt, at kommunen sørger for at udsatte områder i kommunen klimasikres.

 

  • Hver tredje husejer i Region Hovedstaden har oplevet at blive ramt af vandskader.

 

Kilde: Forsikring & Pension