Juli

Kystsikring og byomdannelse i samme projekt

11. august 2016
I Struer bindes by og havn sammen på ny, og derigennem styrkes bylivet. Samtidig skal projektet sikre havneområdet mod oversvømmelse. Projektet er et samarbejde mellem Struer Kommune og Realdania.

sØnæs vinder Klimapris

21. juli 2016
sØnæs er før blevet omtalt som Danmarks smukkeste rensedam, og projektet har vundet flere priser, heriblandt en innovationspris. Nu har sØnæs også fået tildelt Klimaprisen.

Huskøbere frygter vand

20. juli 2016
En undersøgelse fra Epinion viser, at syv ud af ti huskøbere frygter at få vandskade i deres kommende ejendomme. Undersøgelsen konkluderer også, at boligkøberne ønsker at vide, hvad risikoen er for oversvømmelse, før de investerer.

Rodforsknings-anlæg åbner i København

19. juli 2016
Der er stort behov for klimatilpasning indenfor plantesektoren, da fremtiden byder på mere tørke i mange lande.

Klimatilpasning i Lindevangsparken stod sin prøve

9. juli 2016
I Frederiksbjerg er der skabt et nyt grønt byrum og park med en central klimatilpasningsfunktion. Den klimatilpassede Lindevangspark blev i juni testet af kraftigt regnvejr.

Pixi-bog fra innovations-netværket Vand i Byer

8. juli 2016
Vand i Byer er kommet med en pixi-bog, som giver et overblik over 14 innovative klimatilpasningsprojekter.

Regnvand ledes væk med klimasikrings-motorveje

8. juli 2016
En stor tunnelboremaskinen har nu afsluttet sit arbejde i Østerbros undergrund. Dermed har HOFOR banet vej for, at regnvand fra Østerbro kan ledes ud i havet i stedet for at oversvømme byen.

Ny tilskudsordning til klimatilpasning

7. juli 2016
Miljø- og fødevareminister Esben Lunde Larsen åbner op for ny pulje på 15 mio. kroner til klimasikringsprojekter, der samtidig skaber ny natur, bedre friluftsliv og kvælstofreducerende løsninger.

Nyt engelsk nyhedsbrev tilgængeligt

6. juli 2016
Engelsk nyhedsbrev #16 er netop udsendt.
Viser 1 - 9 ud af 9