Del artikel Print
Sejl opfanger værdifuldt regnvand i Bangladesh

Sejl opfanger værdifuldt regnvand i Bangladesh

Visionær arkitekt vinder pris for projekt, hvor sejl opsamler regnvand og leder det derhen, hvor det gør gavn.

Den nyuddannede arkitekt Trine Elisabeth Storck-Thy er kåret som vinder af Icopal Prisen 2015 for sit stort tænkte afgangsprojekt A Common Fluent Ground.

 

Projektet tager udgangspunkt i byen Chittagong i Bangladesh. Bangladesh er hårdt ramt af klimaforandringerne, som har intensiveret den i forvejen udfordrende monsunperiode, hvor landet oplever enorme regnmængder på kort tid med tilhørende oversvømmelser.

 

Regnvandet bliver omdannet til giftig væske ved kontakt med forurenet jord, industrispild og skrald mv., og grundvandet er ligeledes ubrugeligt.

Chittagong døjer altså både med for meget og for lidt vand.

 

I projektet sker opsamlingen af regnvand i tagkonstruktioner i form af sejl, der hejses op og spændes ud før monsunen og fjernes og rengøres, når det er holdt op med at regne. Fra taget ledes vandet ned i et vandtårn, som er fælles for et antal huse eller en hel bydel. Vandet kan bruges til drikkevand, tøjvask og badevand.

 

Efter vandet er blevet brugt, bliver det via kanaler, der udnytter de eksisterende hældninger i byen, ledt til lokale opsamlingsbassiner og derfra til større bassiner og videre ud af byen. På sin vej skal vandet i arkitektens vision passere gennem strømproducerende vandenergianlæg.

 

Projektet håndterer dermed både nedbør, spildevand og elproduktion som løsning på klimatilpasningsudfordringen.

 

Endvidere er det tanken, at der i hvert kvarter etableres en såkaldt vandforsamling, som er en slags bestyrelse for den lokale vandforsyning. Hertil skabes der sociale mødesteder, hvor nabolagets beboere kan bade og vaske tøj.

 

Kilde bygtek.dk