Del artikel Print
Kursus i klimatilpasning og innovation

Kursus i klimatilpasning og innovation

Dansk Byplanlaboratorium, partnerskabet Vand i byer og DANVA afholder kursusforløb om klimatilpasning og innovation. Her kan kommunerne få inspiration og redskaber til at arbejde innovativt med klimatilpasningsprojekter.

Rigtig mange kommuner er i gang med at gennemføre konkrete klimatilpasningsprojekter. Og mange steder har man visioner om at om at bruge denne udfordring som en løftestang til at tænke nyt i byen. På dette kursus får kommunerne muligheden for at forfølge deres ambitioner og arbejde med udvikling og realisering af de innovative ideer og projekter.

 

Det tværfaglige samarbejde er essentielt for at løfte både de tekniske og innovative elementer i projekterne. Derfor er det er en forudsætning for deltagelse, at hver kommune tilmelder et team bestående af mindst tre medarbejdere fra de relevante afdelinger og forsyning. Det gælder eksempelvis planafdelingen,  miljøafdelingen, forsyningsvirksomheder eller vej- og park.

 

Kursusforløbet er desuden baseret på, at kommunerne medbringer og udvikler deres egne, konkrete klimatilpasningsprojekter i løbet af kurset.

 

Kursusforløb over fire gange i 2016

Kurset afholdes over fire gange i fire forskellige byer: Viborg, København, Roskilde og Skanderborg. Hver gang vil der være inspirationsoplæg, øvelser og workshops, tid til at arbejde med egne projekter, sparring fra de medvirkende og hjemmearbejde.