Del artikel Print
Kokkedal når første mål i langsigtet klima-tilpasningsprojekt

Kokkedal når første mål i langsigtet klima-tilpasningsprojekt

I 2012 satte Kokkedal gang i et større klimatilpasningsprojekt som konsekvens af skybruddet i 2010, der medførte store oversvømmelser.

Projektet har i første omgang fokuseret på de områder, der blev ramt hårdest af skybrud i 2010. Første etape af projektet en nu i mål. Et tilgroet sumpet areal er omdannet til et vådområde med reakreative arealer. Der er etableret en bro samt et forsinkelsesbassin.

 

Hele klimatilpasningsprojektet inkluderer et areal på 69 hektar og vil præge hverdagen og bylivet for cirka 3000 mennesker. Når projektet står helt færdigt, vil det dække et område med både skole, plejecenter, sportshal, indkøbscenter samt flere boligområder.

 

Visionen for projektet er at vise, hvordan byomdannelse og klimatilpasning kan gå hånd i hånd. Der er i projektet fokus på rekreative løsninger med vand på overfladen i stedet for store nedgravede rør. 

 

Kokkedals borgmester Thomas Lykke Pedersen er godt tilfreds:

- Det er fantastisk at opleve, at projektet nu tager form, og der er ingen tvivl om, at det giver hele byen et løft. I første omgang har vi fokuseret på det område, hvor husene blev hårdest ramt ved skybruddet i 2010, således at de ikke kommer til at lide samme skæbne som for fem år siden, siger Thomas Lykke Pedersen til Bygtek.dk.

 

Bag projektet står et partnerskab bestående af Fredensborg Kommune, Realdania, Lokale og Anlægsfonden og to almene boligselskaber. 

 

Kilde: Bygtek.dk