Del artikel Print
Københavns Kommune igang med største klimatilpasnings-projekt nogensinde

Københavns Kommune igang med største klimatilpasnings-projekt nogensinde

I november 2015 godkendte Københavns Kommune en skybrudsplan til i alt 11 milliarder kroner, som skal sikre byen mod voldsomme regnskyl.

Københavns Kommunes klimatilpasningsplan indeholder 300 overfladeprojekter, fire skybrudsledninger, afkobling af regnvand fra tage og veje samt højvandslukker og lignende tiltag, som skal forhindre vand i kældre mm. 

 

Planen fokuserer på overfladeløsninger - der vil blive lagt et nyt lag infrastruktur over København, hvor pladser, parker, søer og veje skal bruges til at opsamle og tilbageholde vand.

 

Københavns Kommune er allerede i gang, og et af de steder, hvor tiltagene allerede er implementeret, er på Østerbro omkring Tåsinge plads og Skt. Kjelds kvarter, som allerede har undergået en mindre forvandling.

 

Københavns Kommunes Teknik- og Miljøudvalg vil årligt tage stilling til, hvilke projekter der skal igangsættes. Udvalget kan dermed prioritere områder, hvor risikoen for skader er størst, samt om det kan kombineres med andre planlagte anlægsopgaver. Man forventer, at alle projekterne er fuldt udført og implementeret inden for de næste 20 år.

 

Fokus er fortsat på risikoen for oversvømmelser fra regn. Men der skal også udarbejdes en plan for tilpasning til det stigende havspejl. De mulige følger af et stigende havspejl oplevede København lidt af ved stormene Allan og Bodil.