Del artikel Print
Flere kan få gratis klimatjek

Flere kan få gratis klimatjek

Ordningen med gratis klimatilpasningstjek er udvidet til også at gælde udlejningsejendomme.

Naturstyrelsen og brancheorganisationerne bag ordningen med gratis klimatilpasningstjek er blevet enige om at udvide aftalen om gratis klimatilpasningstjek, således at endnu flere kan få glæde af ordningen.

 

Aftalen er kommet i kølvandet på offentliggørelsen af, at Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet har åbnet for en tilskudspulje til energirenovering og klimatilpasning af private udlejningsejendomme.

 

Det gratis klimatilpasningstjek skal udføres af et medlem af Danske Kloakmestre, Dansk Byggeri Kloaksektionen, Danske Maskinstationer og Entreprenører eller Danske Anlægsgartnere og De Grønne Kloakentreprenører.

 

Den fagperson, som udfører tjekket, skal desuden have gennemgået et kursus på Teknologisk Institut, der er etableret som en del af ordningen om klimatilpasningstjek.  

 

Læs mere om ordningen her.

 

Man kan også mod betaling få udarbejdet en gennemgribende handlingsplan for klimasikring af ejendomme. Dette kan ske med hjælp fra blandt andre rådgivende ingeniører.