Del artikel Print
Nu kan kommunerne få skybrudsdata

Nu kan kommunerne få skybrudsdata

Forsikringsselskaber stiller skybrudsdata til rådighed for kommunerne.

Forsikringsselskaberne har besluttet at tilbyde alle danske kommuner gratis adgang til selskabernes viden om, hvor der er opstået forsikringsskader som følge af skybrud i perioden 1. januar 2010 - 31. juli 2015 samt erstatningernes størrelse. Kommunerne kan benytte denne viden i deres planlægning af klimatilpasning.

 

Forsikringsselskabernes skadesdata skal være med til at kvalificere kommunens analyser og modeller for oversvømmelseshændelser m.v.. Blandt andet vil skadesdata gøre det nemmere for kommunen at se, om skaderne sker lige der, hvor vandet kommer op af kloakkerne, og hvor der sker de største tab af værdier. Derved er det forventningen, at eksempelvis anlægsinvesteringer bedre vil kunne målrettes.

 

Forsikringsselskabernes brancheorganisation, Forsikring & Pension, har udarbejdet udkast til aftale om videregivelse af forsikringsskadedata. Ligeledes har Forsikring & Pension udarbejdet en vejledning om eventuel anmeldelse til Datatilsynet.

 

Kilde: KL