Del artikel Print
Fredericia er nu sikret mod oversvømmelser fra Lillebælt

Fredericia er nu sikret mod oversvømmelser fra Lillebælt

Kanal og landskabeligt dige sikrer Fredericia mod havvandsstigninger og stormfloder.

Efter cirka halvandet års arbejde Har Fredericia by nu indviet byudviklingsprojektet FredericiaC. Projektet består af en 270 meter lang kanal og et landskabeligt dige omkring Fredericias gamle havn. Dermed er både den nye bydel og Fredericias historiske bymidte sikret mod havvandsstigninger og stormfloder.

 

Frederiks Kanal, som den første kanal er døbt, er den første af tre kanaler i FredericiaC, der med inspiration fra historiske byplaner skal udvikle sig til en ny kanalbydel, der trækker Lillebælt helt ind i byen.

 

For at skabe et effektivt værn mod havvandsstigninger er kanalpromenaderne hævet til minimum 2,5 meter over dagligt vande.

 

FredericiaC har etableret et landskabeligt dige, som er bygget sammen med den nordlige kanalpromenade. Toppen af diget er ligeledes 2,5 meter over dagligt vande, og siderne er beplantet med træer og buske. Ramper og trapper gør det muligt for gående, cyklister og kørestolsbrugere at komme over digtet og ned til promenaden langs havnen og op på promenaden langs kanalen.