Del artikel Print
Medfinansiering af klimatilpasning på private fællesveje

Medfinansiering af klimatilpasning på private fællesveje

Det er nu muligt at ansøge om medfinansiering af private klimatilpasningsprojekter.

HOFOR og Københavns Kommune er i gang med at klimatilpasse København. Dette gøres blandt andet ved at skabe plads til regnvand på kommunale arealer som parker og pladser eller lave skybrudskorridorer og tunneler ud i havnen. Skal vi løse de klimaudfordringer, vi sammen står over for i fremtiden, er der imidlertid også brug for private arealer.

 

En ny arbejdsgruppe kaldet ”Private Partnerskaber” er derfor etableret på initiativ fra Københavns Kommune. Formålet er at informere og vejlede om de muligheder, private har i forhold til at etablere klimatilpasningsprojekter på private fællesveje.