Del artikel Print
Ekstremt vejr medfører flere fødevarekriser

Ekstremt vejr medfører flere fødevarekriser

Ny rapport advarer om, at ekstremt vejr med voldsommere storme, tørke og hedebølger vil forårsage oftere og alvorligere fødevarekriser.

Amerikanske og britiske eksperter fra UK-US Taskforce on Extreme Weather and Global Food System Resilience har udgivet rapporten: Extreme weather and resilience of the global food system,. Rapporten konkluderer, at chancen for at blive ramt af vejrrelaterede fødevarekriser er stigende, og at omfanget af sådanne kriser ligeledes er stigende.

 

Vi risikerer at blive ramt af fødevaremangel i stor skala hvert 30. år frem for hvert århundrede som følge af kombinationen mellem et enormt pres på verdens fødevareforsyninger og stigningen i ekstreme vejrhændelser.

 

Rapporten anbefaler, at der udarbejdes internationale planer for håndteringen af fødevarekriser samt at der udarbejdes mere præcise modeller til at forudsige fald i fødevareforsyningen.

 

Herudover vurderes det, at landbruget selv skal gøre mere for at tilpasse sig klimaforandringerne og samtidig øge produktionen af fødevarer. 

 

Kilde: Reuters