Del artikel Print
Ansøgningsrunde under MUDP er åben

Ansøgningsrunde under MUDP er åben

Nu kan der ansøges om midler til udvikling af grønne teknologier - herunder teknologier til klimatilpasning.

Der indkaldes ansøgninger til Grøn Innovationspulje. Opslaget skal fremme innovation og udvikling af miljø- og klimavenlige teknologier i små og mellemstore virksomheder og samtidigt understøtte vækst og beskæftigelse.

 

Der kan søges inden for emneområderne:

  • Klimatilpasning og vand
  • Reduceret belastning af natur og miljø
  • Bedre ressourceeffektivitet.

 

Projekterne må gerne omfatte flere emneområder. Der vil være samlet ca. 15 millioner kroner til fordeling.

 

Ansøgningsfristen er 26. oktober 2015,kl. 12.00.

 

Formålet med MUDP er at fremme udvikling og anvendelse af miljø-, natur- og ressourceeffektive løsninger, vækst og beskæftigelse og eksport af danske miljøteknologier.