Del artikel Print
Nyt klimatilpasset åndehul på Frederiksberg

Nyt klimatilpasset åndehul på Frederiksberg

VANDPLUS-projektet BYENS VAND i Lindevandsparken blev officielt indviet den 18. november.

Efter halvandet års ombygning og klimatilpasning er Lindevangsparken nu genåbnet. Parken udgør et af de fire VANDPLUS-projekter, der har til formål at vise, at det er muligt at gennemføre klimatilpasningsprojekter og samtidig skabe helt nye værdier for borgerne.

 

Frederiksberg slår tre fluer med et smæk med byens nyrenoverede park. Parken er stadig et grønt åndehul for byens beboere, men nu tjener den også som læringsunivers for skolebørn og som aflastning for kloakkerne ved ekstrem regn. Fremover bliver regnvand ledt uden om kloakkerne og kommer i stedet til sin ret som vand, man kan nyde synet af og lege med.

 

Parterne bag VANDPLUS-projektet er Naturstyrelsen, Lokale og Anlægsfonden, Realdania, Frederiksberg Kommune og Frederiksberg Forsyning.

 

Frederiksberg Forsynings direktør Søren Krøigaard glæder sig over, at endnu et af Frederiksbergs klimatilpasningsprojekter står færdigt og udtaler, at det har været et lærerigt samarbejde, som der bestemt skal bygges videre på i forbindelse med de fremtidige store klimatilpasningsprojekter på Frederiksberg.

 

Anne Skovbro, filantropidirektør i Realdania, peger på, at kommunerne i hele Danmark står over for en stor klimatilpasningsopgave.

 

"Det koster mange penge, og derfor giver det rigtig god mening, når man som her på Frederiksberg tænker i at skabe merværdi, der samtidig løfter de fysiske rammer med nye muligheder for byliv. Det giver tørre kældre og øget bylivskvalitet i ét", siger Anne Skovbro, hvis synspunkt bakkes op af kontorchef i Naturstyrelsen, Katrine Rafn.

 

"Projektet i Lindevangsparken er et udtryk for, at man med kreativitet og god vilje kan gøre en klimaudfordring til et aktiv. Projektet viser, hvordan en innovativ tilgang fører til, at vi beholder vandet oven på jorden. På den måde får den fine park tilført nye værdier og bliver til et nyt attraktivt byrum i stedet for bare at sende vandet direkte i kloakkerne. Det er både billigere og bedre for hele samfundet", siger Katrine Rafn.

 

Kilde: bygtek.dk