Del artikel Print
Få fradrag for klimatilpasning

Få fradrag for klimatilpasning

BoligJobordningen bliver mere grøn, så danskerne kan få fradrag på op til 12.000 kr. pr. person for klimatilpasning i 2016 og 2017.

Den 6. november indgik regeringen med et bredt flertal af Folketinget en aftale om udmøntningen af en ny mere grøn BoligJobordning. Med ordningen er det muligt fra 1. januar 2016 at få fradrag for lønudgifter til klimatilpasning, energirenoveringer mv.

 

Der er tale om en grundlæggende omlægning af ordningen til en ny grøn profil med henblik på at understøtte den grønne omstilling, øget bæredygtighed og klimaindsatsen.

 

Aftalen medfører, at fradragsretten fjernes for ikke-grønne ydelser, men til gengæld indføres fradragsretten for blandt andet udskiftning af faste belægninger med permeable belægninger og sikring af yderdøre og vinduer mod oversvømmelse med skodder.

 

Klimatilpasningstiltag, som man fra 1. januar 2016 kan få fradrag for:

 

 • Montering af tætsluttende skodder mv. på yderdøre og vinduer
 • Udskiftning af faste belægninger med permeable (vandgennemtrængelige) belægninger i fx indkørsel og terrasse.
 • Kloakarbejder på egen grund
 • Udskiftning af kloakrør
 • Fornyelse og etablering af dræn
 • Udskiftning af opsamlingstank
 • Nedsivningsanlæg
 • Minirensningsanlæg
 • Rodzoneanlæg
 • Højvandslukkere
 • Regnvandsfaskiner

 

I 2015 kan man få fradrag efter en ordning, der svarer til den, der var i 2014, med et beløb på op til 15.000 kr.

 

Kilde: Skatteministeriet