Del artikel Print
Tilskud til konkurrencedygtig miljøteknologi

Tilskud til konkurrencedygtig miljøteknologi

Danmark skal være førende inden for miljø- og vandteknologi. Derfor investerer Innovationsfonden i store projekter med fokus på forskning, udvikling og kommercialisering.

Konkurrencedygtig miljøteknologi skal gøre det muligt både at forbedre levestandarden, opnå renere miljø i og uden for Danmark og understøtte eksport og vækst. Derfor investerer Innovationsfonden i projekter, som kan skabe konkurrencedygtige og bæredygtige miljøteknologier. 

 

Innovationsfondens investeringer kan blandt andet bidrage til at optimere klimatilpasning. I byerne er der behov for forskning i afledning af regnvand, dimensionering af kloakker, forebyggelse af oversvømmelser og lignende. I det åbne land er der behov for forskning i afledning af vand og anvendelse af vådområder og viden om hvilke arealer, der påvirkes af klimaændringer, og hvor meget arealerne og deres flora/fauna påvirkes.

 

Innovationsfonden investerer i projekter, som kan have én eller flere samarbejdspartnere, men prioriterer generelt inden for de tematiske områder offentlige-private samarbejder. Projekterne kan være placeret forskellige steder i værdikæden eller spænde bredt over værdikæden fra forskning over udvikling til kommercialisering.

 

Fondens investering vil typisk være 5 – 30 millioner kroner per projekt med et forløb på ca. 3 - 5 år. Det totale finansieringsbudget er på 40 millioner kroner.

 

Første ansøgningsfrist er den 30. april 2015 kl. 18.00.