Del artikel Print
Succes med regnvandsbede i Vejle

Succes med regnvandsbede i Vejle

For at skåne badevand og miljø har man i Bredballe ved Vejle etableret kantstensbede til aflastning af kloakkerne.

Vejle Spildevand og Vejle Kommune har gennem en årrække arbejdet med lokal håndtering af regnvand ved brug af forskellige løsninger. En af de løsninger, man har haft succes med, er kantstensbede, som aflaster kloakkerne for vejvand.

 

Hvor jordbunden er egnet, indbygges kantstensbedene i eller under en vejbane eller et fortov. Bedene er opbygget med planter, som kan tåle de omskiftelige forhold i bedene, samt filtermuld der forventes at tilbageholde fosfor, tungmetaller og visse miljøfremmede stoffer, inden vejvandet siver ned i grundvandet.

 

Vejle Spildevand har etableret pilotprojekter nordøst for Vejle i byen Bredballe. Senere skal kantstensbedene udbredes til resten af Vejle by. Målet er at forhindre overløb fra kloakkerne til Vejle Fjord, så badevandet og miljøet sikres. Yderligere gevinst ved LAR-løsningerne er besparelse på etablering af nye bassiner og rensning af vejvand.

 

Kilde: Fyns Amt Avis og Vejle Kommunes Klimahandlingsplan 2.0