Del artikel Print
Klimasikring af Fredericias bymidte og nye kanalby

Klimasikring af Fredericias bymidte og nye kanalby

Etableringen af den nye bydel FredericiaC skrider fremad, og man etablerer nu den første kanal. I den forbindelse sikres Fredericia mod havvandsstigninger og stormflodshændelser.

Realdania og Fredericia Kommune er gået sammen i et partnerskab for at omdanne et tidligere industriområde i centrum af Fredericia til et ny attraktiv bydel.

 

I arbejdet med byudviklingen anvendes forskellige klimaløsninger. Fælles for løsningerne er, at de ikke blot skal klimasikre Jyllands første kanalby, men også fremme andre formål. Eksempelsvis indkapsles den forurenede jord på området ved brug af ren jord fra de opgravede kanaler. Dermed hæves terrænnet som værn mod havvandsstigninger og samtidig håndteres jordforureningen. 

 

Ved etableringen af den første kanal i byudviklingsområdet hæves terrænet, således at promenaden langs kanalen kommer op i et niveau, der ligger 2,5 meter over daglig vande. Langs promenaden etableres siddemøbler, træer og adgang til vandet, som gør området attraktivt at opholde sig i. Således kombineres klimatilpasning med bylivsskabende elementer.  

 

Inden udgangen af 2015 vil Fredericia bymidte være helt sikret mod de omfattende oversvømmelser, som klimaforandringerne ventes at kunne føre med sig. Selve byudviklingen af FredericiaC vil foreløbe over de kommende 20-25 år.


Kilde: Lokalavisen Fredericia-Middelfart, FredericiaC og Realdania