Del artikel Print
Hovedstaden får to store grønne områder

Hovedstaden får to store grønne områder

Til gavn for friluftsliv og naturoplevelser skal hovedstaden have to nye, store grønne kiler. Miljøminister Kirsten Brosbøl inviterer alle interesserede til at komme med forslag.

Fingerplanen har siden slutningen af 1940’erne været et værdifuldt instrument i hovedstadens planlægning, hvor byfingrene bruges til for eksempel erhverv, boliger, jernbaner og vejnet, mens mellemrummene – de grønne kiler – giver plads til natur og friluftsliv.


I takt med at byområderne udvikles, er der behov for at sikre flere grønne friluftsområder. Derfor får hovedstadsområdet nu to nye grønne kiler, som vil komme til at strække sig gennem landskabet i Høje-Taastrup, Roskilde, Greve, Solrød og Køge kommuner. Fjordkilen strækker sig fra København mod Roskilde Fjord, og Bugtkilen strækker sig langs Køge Bugt.


Send gode idéer og forslag
Som opfølgning på Fingerplan 2013 indgik kommunerne i et dialogprojekt om udvikling af kilerne. Det blev besluttet, at der som led i en idéfase skulle være mulighed for, at alle interesserede kan komme med forslag til, hvordan Fjordkilen og Bugtkilen bedst muligt afgrænses og indrettes.

 

I idéfasen er der blandt andet mulighed for at fremsende gode ideer til, hvor eller hvordan klimatilpasning og håndtering af vand i kilerne kan styrke den rekreative
værdi i områderne.


Idéer og forslag, der sendes til Naturstyrelsen senest 4. maj 2015, indgår i temarevisionen af Fingerplanen med den nye afgrænsning af kilerne og et idékatalog, der samler input til kommunerne om, hvordan kilerne kan bruges.

 

Kilde: Miljøministeriet