Del artikel Print
Harrestrup Å bliver bedre sikret mod oversvømmelser

Harrestrup Å bliver bedre sikret mod oversvømmelser

Ti kommuner har netop indgået aftale om fordeling af udgifterne til fælles skybrudsløsninger ved Harrestrup Å.

Harrestrup Å kan efterhånden ikke rumme de mængder af regnvand, der løber til den ved skybrud. Det skyldes både voldsommere skybrud og at områderne, der udleder regnvand til åen, gennem årene er blevet mere og mere befæstet med asfalt, beton og fliser, som hindrer regnen i at sive ned i jorden.


Derfor har de ti kommuner, der udleder vand til Harrestrup Å-systemet, og deres spildevandsselskaber aftalt, hvordan der kan etableres fælles anlæg, samt hvordan økonomien skal fordeles.


Man er enige om, at udgifterne til anlæggene skal betales af forsyningsselskaberne og fordeles efter, hvor store arealer hvert forsyningsselskab leder vand til åen fra.

 

Flere forskellige løsninger
Næste skridt bliver at udarbejde den samlede plan for hvilke løsninger, der skal etableres og i hvilken rækkefølge. Der er tale om mange forskellige løsninger, eksempelvis tilbageholdelse af vand på grønne arealer og udvidelse af flaskehalse i åen, så vandet kan komme hurtigere ud i Kalveboderne.


I samarbejdsprojektet er der skabt en stor fælles digital model, der kan regne på, hvordan vandet flyder på overfladen, i kloakkerne og i åerne. Med denne model som fælles teknisk grundlag kan teknikerne nu udarbejde en samlet plan for, hvilke løsninger der skal kombineres, for at skadevoldende oversvømmelser kan forebygges.


Den fælles 'Kapacitetsplan' forventes godkendt i foråret 2016, hvorefter man kan tage fat i at projektere løsningerne. Løsningerne vil formentligt blive etableret over en 15-20-årig periode.

 

Kommunerne og forsyningsselskaberne ser en række udfordringer i forhold til finansiering af projekterne, da forsyningsselskaberne i henhold til lovgivningen ikke må håndtere regnvandet, når det er løbet ned i å-systemet. 


De ti kommuner, der udleder vand til Harrestrup Å, er: Albertslund, Ballerup, Brøndby, Frederiksberg, Gladsaxe, Glostrup, Herlev, Hvidovre, København og Rødovre.


Deres forsyningsselskaber er HOFOR A/ S, Forsyning Ballerup A/ S, Frederiksberg Forsyning A/ S, Nordvand A/ S samt Glostrup Forsyning A/ S.

 

Kilde: Albertslund Posten